Υπηρεσίες του κέντρου προς τους εξυπηρετούμενους

timeline_pre_loader

Διάγνωση

Λειτουργία Ιατρείου Μνήμης

Ψυχιατρική Παρακολούθηση

Ατομική & Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Προγράμματα μνημονικής διέγερσης, συγκέντρωσης και προσοχής

Προγράμματα ατομικών δεξιοτήτων, συμπεριφοράς και υγιεινής

Προγράμματα φυσικής άσκησης

Προγράμματα λογοθεραπείας

Προγράμματα εργοθεραπείας

Δομημένες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις

Προαγωγή διαπροσωπικών σχέσεων και ομαδικής συνεργασίας

Προαγωγή διαπροσωπικών σχέσεων και ομαδικής συνεργασίας

Εκδρομές, περιπάτους, εξωτερικές δραστηριότητες αναψυχής και εξόδων

Υπηρεσίες του κέντρου προς τους περιθάλποντες

Οι βοήθεια προς τους περιθάλποντες δίνεται:
α) μέσα από προγραμματισμένα ραντεβού με όλους τους επαγγελματίες υγείας και τον γιατρό του Κέντρου
β) μέσα από έκτακτες συναντήσεις που προκύπτουν κατόπιν εμφάνισης κάποιου προβλήματος που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης με τους επαγγελματίας υγείας ή τον γιατρό του Κέντρου
γ) μέσα από τις “Ομάδες Φροντιστών”: Πρόκειται για ομάδες όπου οι φροντιστές των ανοϊκών ασθενών καταρτίζονται υπεύθυνα, ώστε να αντιμετωπίσουν καλύτερα τον ασθενή τους, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τα προβλήματα, τις ανησυχίες και τις εμπειρίες τους με άλλους φροντιστές ανοϊκών ασθενών. Ενημερώνονται για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας και για τα θεραπευτικά προγράμματα ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, τις ομάδες διαχείρισης άγχους των φροντιστών καθώς και για τις συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής
δ) μέσα από τις «Ομάδες Αυτοβοήθειας». Στόχος της Ομάδας Αυτοβοήθειας είναι η ενεργοποίηση των φροντιστών και η αλληλοϋποστήριξη. Να εκπαιδευτούν τα μέλη της να στηρίζονται ψυχολογικά μεταξύ τους, να επικοινωνούν και να μαθαίνουν μέσα από τις εμπειρίες των άλλων μελών, να δοκιμάσουν νέες πρακτικές , να βοηθήσουν τα υπόλοιπα μέλη και τελικά να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την φροντίδα του ανοϊκού ασθενή που φροντίζουν.
ε)μέσα από εξειδικευμένες και εξατομικευμένες γραπτές οδηγίες που δίνονται στους περιθάλποντες μετά την αποχώρηση του οικείου τους από το Πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας.