Οι Στόχοι του Κέντρου

Το Κέντρο Ημέρας Ασθενών Νόσου Alzheimer Χανίων, αποτελεί την πρώτη δομή με στόχο την αποασυλοποιήση των ασθενών με νόσο Alzheimer, που λειτουργεί στα Χανιά ο Φορέας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-ALZHEIMER».

Σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας είναι η διασφάλιση της ψυχολογικής στήριξης των πασχόντων, της συναισθηματικής στήριξης και της συνέχειας της θεραπευτικής φροντίδας των ασθενών με άνοια. Όταν η εξέλιξη της νόσου είναι δυσμενής, ασθενείς που δέχονται ψυχολογική βοήθεια από ειδικούς έχουν καλύτερη ανταπόκριση στη σωματική θεραπεία, μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης και καλύτερη προσαρμογή στη νόσο. Ταυτόχρονα υποστηρίζονται ψυχοσυναισθηματικά και ψυχοεκπαιδευτικά οι οικογένειες των ασθενών. Στοχεύει επίσης στην αύξηση της αισιοδοξίας των ανθρώπων μέσα από ενθαρρυντικές και ευχάριστες ευκαιρίες, προγράμματα και δραστηριότητες που προσφέρουν τη δυνατότητα της δημιουργίας.
Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων που προβλέπεται να συμμετέχουν στο θεραπευτικό και αποκαταστασιακό πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας ανέρχεται σε 15 περίπου άτομα ημερησίως, ανάλογα βέβαια με τις ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν μπορεί να διαφοροποιείται λίγο.
Άμεσοι στόχοι του Κέντρου Ημέρας είναι να προσφέρει στους αποδέκτες των υπηρεσιών του μια διαδρομή κατάκτησης της δεξιότητας, της αυτονομίας και της ταυτότητάς τους, διαμέσου μιας αποκαταστασιακής διαδικασίας. Η αξία αυτού του σκοπού έγκειται πάνω απ’ όλα στο γεγονός ότι οι αποδέκτες των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας, εκουσίως λειτουργώντας ως «εθελοντές», σχεδιάζουν, επιλέγουν και πραγματοποιούν ποικιλία δραστηριοτήτων, συμμετέχοντας και συμβιώνοντας σε μια κοινοτική εμπειρία με σκοπό να φτάσουν σε όσον το δυνατόν πιο ικανοποιητικές μορφές αυτοδιαχείρισης, αυτοεξυπηρέτησης, δυνατότητας συναλλαγής και συνύπαρξης. Το Κέντρο Ημέρας ως μεταβατική ημιστεγαστική δομή διασφαλίζει, μέσω της «προσομοίωσης», τη διασύνδεση με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι ώστε να λειτουργεί για την επιστροφή των εξυπηρετούμενων σε μια φυσιολογική συνθήκη ζωής και απασχόλησης.

Ειδικότεροι στόχοι του Κέντρου Ημέρας είναι:

• η παροχή θεραπευτικών παρεμβάσεων ώστε να καταστεί δυνατή η διαχείριση της νόσου στο επίπεδο της κοινότητας
• η παροχή αποκαταστασιακών παρεμβάσεων ώστε να καταστεί δυνατή η αναστολή των βλαβών που η νόσος επιφέρει και η βελτίωση των ικανοτήτων κατά τρόπο που ένα άτομο να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας
• η υποστήριξη των οικογενειών και των ίδιων των πασχόντων μέσα από ομάδες ψυχοεκπαίδευσης για τη διαχείριση των προβλημάτων που παράγει η ασθένεια
• η παροχή δραστηριοτήτων ψυχοπροφύλαξης στις οικογένειες για διαχείριση του stress και του φορτίου μέσα από διαδικασίες αποδοχής και όχι απόρριψης
• η ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης και αλληλεγγύης προσβάσιμων στους ασθενείς και στις οικογένειες τους

Η φιλοσοφία της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας συμβαδίζει με τη λειτουργία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης οι οποίες διαρθρώνονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν με βάση της αρχές:
• της κοινοτικής ψυχιατρικής
• της τομεοποιήσης
• της προτεραιότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα
• της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
• του αποϊδρυματισμού
• της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής (επαν)ένταξης
• της εξατομικευμένης προσέγγισης
• της διασφάλισης της συνεχούς φροντίδας
• της προσβασιμότητας, και
• του σεβασμού των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων όλων

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 08:00-15:00, στην οδό Χρυσοπηγής 58, και όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν.