Άμεσα επωφελούμενοι

είναι καταρχήν άτομα πάσχοντα από τη νόσο Alzheimer ή/ και συναφείς διαταραχές τα οποία υποβοηθούνται στον τρόπο αντιμετώπισης της νόσου τους και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Το Κέντρο Ημέρας υποδέχεται σε καθημερινή βάση ασθενείς με νόσο Alzheimer (συνολική δυναμικότητα 20 ατόμων), που διαμένουν με την οικογένειά τους και βρίσκονται κυρίως στο α’ και β’ στάδιο της νόσου.

Δευτερεύοντος άμεσα επωφελούμενοι είναι οι οικογένειες ατόμων που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer ή/ και συναφείς διαταραχές, μέσα από μια υποστηρικτική διαδικασία αντιμετώπισης της νόσου και του πάσχοντα μέλους τους.

Στο Κέντρο ο ασθενής θα παραμένει κατά τη διάρκεια της ημέρας και για το χρόνο που απαιτείται και προσδιορίζεται από τις ανάγκες της οικογένειας αφενός και του ιατρικού προσωπικού παρακολούθησης αφετέρου ενώ κατά τις απογευματινές και τις νυχτερινές ώρες θα βρίσκονται στο οικογενειακό τους περιβάλλον και την κοινότητα.

Το Κέντρο Ημέρας δημιουργήθηκε με στόχο να αντιμετωπίσει τον ασθενή σαν μια συνολική βιο-ψυχο-κοινωνική οντότητα, να τον βοηθήσει σε μία διαδικασία αντιμετώπισης, τόσο των οξέων προβλημάτων του όσο και της παλινδρόμησης και της κοινωνικής του απομόνωσης.

Έμμεσα επωφελούμενοι από τις υπηρεσίες είναι :

1. Oι επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα επαγγελματίες που εργάζονται με ασθενείς με τη νόσο Alzheimer ή / και συναφείς διαταραχές, μέσα από την συνεχή εκπαίδευσή τους για τις ψυχοκοινωνικές παραμέτρους της νόσου πέραν των κλινικών συμπτωμάτων και

2.H ευρύτερη κοινότητα μέσα από την ενημέρωση της σε θέματα θεραπείας και αντιμετώπισης της νόσου Alzheimer ή / και συναφών διαταραχών.