Οι άνθρωποι μας

Το προσωπικό του Κέντρου που αποτελεί και την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα, περιλαμβάνει:

null

Ψυχίατρο

null

Κοινωνική Λειτουργό

null

Νοσηλευτή

null

Ψυχολόγο

null

Λογοθεραπεύτρια

null

Βοηθητικό Προσωπικό

null

Γυμναστή

null

Εργοθεραπεύτρια

null

Διοικητικό Υπάλληλο

Επιστημονικά Υπεύθυνη:

Δημοτάκη Άννα, Ψυχολόγος, MSc, PgD

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα του Κέντρου Ημέρας έχει ως έργο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων του Κέντρου Ημέρας Κύριο μέλημα της Ομάδας είναι η συνοδεία των φιλοξενούμενων του Κέντρου στην προοπτική αυτονόμησης τους και ανάπτυξης των ψυχικών λειτουργιών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων.