εσπα

Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ινστιτούτου Έρευνας, Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer-Χανίων με ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ Περιφέρειας Κρήτης

Περιγραφή Προγράμματος

Το Ινστιτούτο Έρευνας-Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer από τον Μάρτιο 2020 έχει ξεκινήσει την υλοποίηση της Πράξης «Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ινστιτούτου Έρευνας, Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών-Alzheimer-Χανίων με ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ Περιφέρειας Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5045708 με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014- 2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όντας ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων».

Στα πλαίσια της Πράξης ο φορέας είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου: Πρόγραμμα Διασύνδεσης Κέντρων Ημέρας για πάσχοντες από άνοια – Alzheimer με μονάδες των Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η.).

Περιγραφή Έργου

Πρόγραμμα Διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας με Δομές ΟΤΑ: Στόχος του προγράμματος είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που απευθύνονται σε πάσχοντες από άνοια-Alzheimer με τις μονάδες κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων των Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η.), και ειδικότερα: α) η ενημέρωση και υποστήριξη επαγγελματιών υγείας των Κ.Α.Π.Η.- Κ.Η.Φ.Η. στην πρόληψη και ανίχνευση των διαταραχών άνοιας και στην φροντίδα των πασχόντων από άνοια-Alzheimer, και β) η ανάπτυξη-λειτουργία Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η. που προωθούν την ένταξη πασχόντων από άνοια-Alzheimer στην καθημερινή τους λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα:

 

Α. Την ενημέρωση, υποστήριξη και εξειδίκευση κατά τη διάρκεια της εργασίας (on-the-job training) του προσωπικού των μονάδων Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η.) σε ζητήματα σχετικά με την άνοια, με ενδεικτικές θεματικές κατευθύνσεις:

 • Επιδημιολογία της άνοιας
  • Διάγνωση ανοϊκών συνδρόμων
  • Φαρμακευτικές θεραπείες
 • Νευρολογικές δοκιμασίες στην άνοια
 • Πρόληψη, παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες
 • Νευροψυχιατρικά συμπτώματα στην άνοια
 • Μη φαρμακευτικές θεραπείες στην άνοια
 • Υπηρεσίες για φροντιστές και οικογένειες
 • Κοινότητες φιλικές προς την άνοια
  • Δικαιώματα

Β. Την οργάνωση λοιπών δράσεων και ενδεικτικά:

 • Από κοινού οργάνωση προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη «φιλικών προς την άνοια» Μονάδων ΟΤΑ (ομιλίες/εκδηλώσεις για ενημέρωση του κοινού, ομιλίες/ενημέρωση του προσωπικού που στελεχώνει δημοτικές δομές και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης).
 • Ενημέρωση των ηλικιωμένων χρηστών των μονάδων Ο.Τ.Α. σχετικά με την άνοια.
 • Νευροψυχολογική αξιολόγηση (τεστ μνήμης) και νοητική ενδυνάμωση (μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις- οδηγίες πρόληψης) των ατόμων άνω των 60 ετών.
 • Ίδρυση και λειτουργία μικρών ομάδων (άτυπων Κέντρων Ημέρας) ασθενών με άνοια, διαγνωσμένων και νέο διαγνωσθέντων μέσα στις υπάρχουσες μονάδες των Ο.Τ.Α
 • Υποστήριξη και ενημέρωση των φροντιστών των ατόμων με άνοια.

Μετά τη λήξη της 18μηνης περιόδου χρηματοδότησης από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, το προσωπικό των ανωτέρω Κέντρων Ημέρας θα υλοποιεί τακτικές παρεμβάσεις εποπτείας (επισκέψεις 2 φορές/μήνα) στις διασυνδεόμενες δομές των Ο.Τ.Α., με σκοπό την υποστήριξη της βιωσιμότητας του έργου.

Προσωπικό: Ψυχίατρος, Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος

Διάστημα: Μάρτιος 2020-Αύγουστος 2021

Χρηματοδότηση:70.000,00

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα –Παρασκευή 08:30-12:30

Διεύθυνση: Χρυσοπηγής 58, Νεροκούρου, Χανιά, Τ.Κ. 73100,Κρήτη

Τηλ.επικοινωνίας: 28210-76050

Ε-mailinerekal@otenet.gr

Όλες οι υπηρεσίες Προγράμματος Διασύνδεσης του Κέντρου Ημέρας νόσου Alzheimer Χανίων, παρέχονται εντελώς δωρεάν.