7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Alzheimer 16-20 Φεβρουαρίου

       Το 7ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 20 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε τη διεύθυνση :  http://www.alzheimer-hellas.gr/public.php?page=32