Πρωτοβουλία δράσης από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Υπογράψτε σήμερα την Ελληνική Πρωτοβουλία Δράσης για τη νόσο Alzheimer και στην ιστοσελίδα www.alzheimerathens.gr  της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και βοηθήστε μας να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο  και τις οικογένειές τους.