Λεύκωμα φωτογραφιών

Παρακάτω παραθέτουμε φωτογραφίες από τους ανθρώπους που δουλεύουν για το Ινστιτούτο Έρευνας - Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ασθενών "Alzheimer", καθώς και στιγμών από την φροντίδα των ασθενών.

Ο Πρόεδρος : Νικολακάκης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος : Νικολακάκης Γεώργιος
Μαρία Τζανακάκη, Ψυχίατρος, επιστημονική υπεύθυνη
Μαρία Τζανακάκη, Ψυχίατρος, επιστημονική υπεύθυνη

Εξωτερική άποψη του Κέντρου Ημέρας

Εξωτερική άποψη του Κέντρου Ημέρας

Εξωτερική άποψη του Κέντρου Ημέρας

Εξωτερική άποψη του Κέντρου Ημέρας

Πινακίδα Έργου

Πινακίδα Έργου
Γραφείο Λογοθεραπευτή
Γραφείο Λογοθεραπευτή
Γραφείο Λογοθεραπευτή
Γραφείο Λογοθεραπευτή

Χώροι υποστήριξης ασθενών

 

Χώροι υποστήριξης ασθενών

Γραφείο διοίκησης

Γραφείο διοίκησης

Γραφείο διοικητικής μέριμνας

Γραφείο διοικητικής μέριμνας

Γραφείο Ψυχολόγου

Γραφείο Ψυχολόγου

Γραφείο Ψυχολόγου

Γραφείο Ψυχολόγου

Παροχή υπηρεσιών ασθενών

Παροχή υπηρεσιών ασθενών
Παροχή υπηρεσιών ασθενών
Παροχή υπηρεσιών ασθενών

Παροχή υπηρεσιών ασθενών

Παροχή υπηρεσιών ασθενών
Παροχή υπηρεσιών ασθενών
Παροχή υπηρεσιών ασθενών

Στελέχη Δομής

Στελέχη δομής
Στελέχη δομής
 Στελέχη δομής