Επίλογος - Σχεδιάγραμμα

Άνοια τύπου Alzheimer: προτάσεις για διασύνδεσn στnν κοινότητα


Επίλογος - Συζήτηση


Τελειώνοντας, θα επιθυµούσαµε να επισηµάνουµε ότι περισσότερο σήµερα από άλλοτε γινόµαστε µάρτυρες της αναγκαιότητας διασύνδεσης των εµπλεκόµενων στον χώρο των ανοιών φορέων µε τα υπάρχοντα θεσµικά όργανα της Πολιτείας και τις κρατικές υπηρεσίες παροχής υγείας, εάν πραγµατικά επιθυµούµε ένα σωστό προγραµµατισµό στη συνεχόµενη ανάγκη παροχής φροντίδας των ανοϊκών ασθενών και των οικογενειών τους. Ας µην ξεχνάµε : είναι οι γονείς και οι παππούδες µας σήµερα, είµαστε εµείς αύριο ...

connection