Alzheimer Chania 26.05.19
 
Αρχική arrow Διασύνδεση στη Κοινότητα arrow Συνεργαζόµενοι Φορείς
Συνεργαζόµενοι Φορείς PDF Εκτύπωση E-mail
Άνοια τύπου Alzheimer: προτάσεις για διασύνδεσn στnν κοινότητα


3. Συνεργαζόµενοι Φορείς : Ρόλοι και Αρµοδιότητες


3.1. Γενικά Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία / Πανεπιστηµιακά Περιφερειακά Νοσοκοµεία:

3.1.1. Λειτουργία Ιατρείου για τη Νόσο Alzheimer όπου θα γίνεται η διάγνωση, η συνταγογοάφηση και η follow υρ παρακολούθηση του ανοϊκού ασθενούς. Οι πλέον κατάλληλοι για τη διάγνωση της νόσου θεωρούνται οι Νευρολόγοι, οι Ψυχογηρίατροι (δεν υπάρχει σχετικη ειδικότητα στη χωρα µας) και οι Ψυχίατροι µε τη συνεργασία Νευροψυχολόγων (δεν υπάρχει σχετική ειδικότητα στην χώρα µας, αλλά µπορεί να αντικατασταθούν από ψυχολόγους µε εµπειρία στο αντικείµενο).

3.1.2. Λειτουργία Κινητής Μονάδας Νοσηλείας, η οποία θα επισκέπτεται, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τους ανοϊκούς ασθενείς που υπάγονται στην περιφέρεια κάλυψης του Νοσοκοµείου.

3.2. Κέντρα Υγείας και lδιώτες Ιατροί: Οι Παθολόγοι και οι Γενικοί Ιατροί, είτε υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας είτε ιδιωτεύουν, µπορούν, σε συνεργασία µε το αντίστοιχο Γενικό Νοσοκοµείο της περιοχής τους και µετά το στάδιο της διάγνωσης, να επιφορτιστούν την follow υρ θεραπεία του ανοϊκού ασθενούς, κατά κανόνα δηλαδή το βάρος όλων των παθολογικών προβληµάτων που επισυµβαίνουν κατά τη µακρά πορεία της νόσου και του συχνά παρατεταµένου τελευταίου σταδίου.

3.3. Κέντρα Ηµέρας: Δεν υπάρχουν σήµερα στη χώρα µας ειδικά για τη νόσο Alzheimer. Όµως, για τα αρχικά στάδια της νόσου υπάρχουν τα ΚΑΠΗ. Έτσι κι αλλιώς, σήµερα, τα ΚΑΠΗ φιλοξενούν καθηµερινά πολλά άτοµα µε άνοια, για τα οποία δεν έχει γίνει διάγνωση της νόσου.

3.4. ΚΑΠΗ :

3.4.1. Τα ΚΑΠΗ, µε τα σηµερινά δεδοµένα λειτουργίας τους, µπορούν να προσφέρουν στους ανοϊκούς ηλικιωµένους ποικιλία δραστηριοτήτων, κοινωνικές συναναστροφές, επαφή µε νοσηλευτή, επαφή µε γιατρό, επαφή µε κοινωνικό λειτουργό, φυσικοθεραπεία κ.α.

3.4.2. Παράλληλα µε τη λειτουργία των ΚΑΠΗ έχει αναπτυχθεί και το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», που µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στη φροντίδα των ανοϊκών ασθενών και στη στήριξη των οικογενειών τους.

3.5. Σωµατεία Αλληλοβοήθειας : Τα Σωµατεία Αλληλοβοήθειας των συγγενών ανοϊκών ασθενών είναι καινούργια στη χώρα µας και λειτουργούν µε ευθύνη και πρωτοβουλία των Εταιρειών για την ΑΤΑ και των Γεροντολογικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Πρακτικά, η χρησιµότητά τους έγκειται στην πληροφόρηση των οικογενειών των ανοϊκών ασθενών και κυριότερα στη δυνατότητα δηµιουργίας ενός κοινού χώρου συνάντησης των φροντιστών, οπου συζητούνται τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, ανταλλάσσουν εµπειρίες και λύσεις που ο καθένας δίνει στα προβλήµατα που βρίσκει µπροστά του. Στα πλαίσια ενός πιο συγκροτηµένου δικτύου συνεργασίας, θα µπορούσαν να είναι σε ανοιχτή γραµμή επικοινωνίας µε τα Ιατρεία των Γενικών Νοσοκοµείων και γενικότερα όλους τους προαναφερόµενους φορείς, για την καλύτερη στήριξη των οικογενειών και των φροντιστών µε ανοϊκούς ασθενείς.

3.6. Ασφαλιστικά Ταµεία : Επειδή το ενδιαφέρον για τα άτοµα µε άνοια είναι αρκετά πρόσφατο στη χώρα µας, δεν υπάρχει σχετική νοµοθεσία. Γενικότερα, το άτοµο µε άνοια δικαιούται να πάρει σύνταξη εξαιτίας τής νόσου του (εφόσον περάσει από επιτροπή και µετά από διάγνωση κρατικού νοσοκοµείου), αλλά δεν δικαιούται να πάρει κάποιο πρόσθετο ποσό για συνοδό. Θεωρείται, εποµένως, επιτακτικής σηµασίας η αλλαγή τής πολιτικής των ασφαλιστικών ταµείων και η δυνατότητα εναρµόνισης των παροχών τους µε τις τρέχουσες ανάγκες των ανοϊκών ασθενών και των οικογενειών τους.

3.7. Ιδρύµατα : Ο σωστός προγραµµατισµός για την εισαγωγή σε κάποιο ίδρυµα αρχίζει από τη διάγνωση της νόσου και θεωρείται η ιδανικότερη λύση από οικονοµική άποψη, τόσο για την ίδια την οικογένεια του ανοϊκού αοθενούς όσο και για την Πολιτεία. Σήµερα στην χώρα µας τα ιδρύµατα που ήδη λειτουργούν και θα µπορούσαν να παρέχουν περίθαλψη και νοσηλεία σε ανοϊκούς ασθενείς είναι τα Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων και τα Γηροκοµεία, µε την προϋπόθεση ότι θα συνεργάζονται αρµονικά µε τους υπεύθυνους προαναφερόµενους φορείς για τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών µε άνοια. Στο εγγύς µέλλον, η δηµιουργία και η λειτουργία δοµών µικρής κλίµακας, δυναµικότητας 15 - 20 ενοίκων (όπως Ξενώνες και Οικοτροφεία) για ολιγοήµερη παραµονή, θα συνέβαλλε στην ποιοτικότερη φροντίδα και στην πιο ολοκληρωµένη κάλυψη των αναγκών των ανοϊκών ασθενών, ενώ συγχρόνως θα ανακούφιζε την οικογένεια από τον υπερβάλλοντα φόρτο φροντίδας τους.

 
Advertisement
© 2019 Alzheimer Chania
Recommended by Chania Citizen Guide
Web Site Construction ->PC & Arts